Графічний дизайн (вибірковий модуль)

Перейти до вивчення навчального матеріалу з теми “Векторний редактор”

Відпрацювавши теоретичний матеріал, виконайте тестову перевірку знань (перейти на сторінку з тестами)

Навчальні комп’ютерні презентації до теми 1 вибіркового модулю з інформатики для 10 класу.

Тема 1 “Графічний дизайн”

 

 

 

 

 

 

Тема 2 “Растрова графіка”