Інформатика, 7 клас

 
Тема 1. Служби Інтернету

Урок 1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки

Урок 2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.

Урок 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу. Використання адресної книги та списків розсилки. Практична робота 1.

Урок 4. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі.

Урок 5. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

Урок 7. Інтернет речей. Тематична атестація.

Тема 2. Опрацювання табличних даних
 
 
 

Урок 10. Адресація. Формули.

Урок 11. Редагування та форматування електронних таблиць. Практична робота 2.

Урок 12. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

Урок 13. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій. Практична робота 3.

Урок 14. Розв’язування задач засобами табличного процесора.

Урок 15. Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей.

Урок 16. Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті. Тематична атестація.

 
Тема 3. Алгоритми та програми (ІІ семестр)