Бібліотека

У бібліотеці ліцею учні із задоволенням відвідують, адже тут є:

 • підручники;
 • навчальна література;
 • класична художня література;
 • новинки сучасної дитячої літератури;
 • наукова та науково-популярна література;
 • сучасна українська та іноземна художня література;
 • атмосфера поваги до знань.

Поради бібліотекаря

Перейти на сайт “Світ книги – це світ справжнього дива” старшого бібліотекаря ліцею Безсмертної Лариси (перехід)

Як працювати з книгою

Для загального ознайомлення зі змістом книги необхідно:

 • прочитати титульну сторінку − прізвище автора, заголовок, рік видання;
  прочитати анотацію, вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
 • уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;
 • прочитати передмову або вступ.
  Під час читання звернути увагу на:
 • назви окремих розділів, частин, параграфів;
 • вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами;
 • з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
 • звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).
  Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
 • поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
 • скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Як вибрати книгу для читання

Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до її каталогів. В перекладі з грецької „каталог” означає „перелік”. Отже, каталог – перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є в бібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеці з даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.
Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про зміст книги і поради, кому рекомендована дана книга.
Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

Як працювати з довідковою літературою

   Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти. Доповнюють пам’ять людини книги, які все знають, словники, довідники, енциклопедії. Ці книги – друзі нашої пам’яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. Як же ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі? Найпростіші з них :

1. Словники. В них зібрані слова, розташовані в алфавітному порядку. Найбільшим попитом користується орфографічний словник. Майже всі ми ним користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Коли ж Вас цікавитиме значення слова та історія його походження – користуйтеся „Тлумачним словником”. Словник російського вченого і письменника В.Даля, де автор зібрав 200000 слів, особливо відомий. Кожне слово тут має пояснення і тлумачення. Цей словник надає велику допомогу причитанні російської дореволюційної літератури, пояснює слова, які нам сьогодні незрозумілі. Читаючи газети та журнали, ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов народів світу – тут вам допоможе „Словник іншомовних слів”. Кожен учень – повинен мати відповідні навички роботи зі словником. Уважно переглядайте передмову до словників, знайомтеся з умовними позначеннями.

2. Нашим добрим помічником є Енциклопедії. Саме слово взяте з грецької мови і означає: „коло знань”. В наш час енциклопедіями називають книги, в яких коротко викладено у певній системі дані про науку, техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. У більшості матеріал в енциклопедіях розміщено в алфавітному порядку. Винятком з цього є „Дитяча енциклопедія”. В ній матеріал розташований по системі знань. В її створенні брали участь педагоги, письменники, художники. Кожний том присвячений окремій галузі знань. У кожному томі вміщуються таблиці й різні допоміжні покажчики: хронологічний, алфавітний, бібліографічний. Останній рекомендує найбільш цікаві книги з теми, якій присвячено даний том. Як же користуватися „Дитячою енциклопедією.”? Насамперед, потрібно визначити, в якому том і знаходиться потрібний матеріал. Припустимо, що вас цікавить історія середніх віків. „Історія людського суспільства” знаходиться в 7-му томі, отже, необхідний матеріал ми знайдемо в 7-му томі. Є ще галузеві енциклопедії: географічна, хімічна, технічна… Вони також допоможуть вам у вивченні шкільної програми.

Як написати реферат

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу: документи, першоджерела; монографії, довідники, збірники; газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно вивчити літературу.

4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.

5. Виділити основні питання.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату, обов’язково включити у план актуальні теми і їх значення.

8. Написати реферат.

9. У кінці реферату слід скласти список використаної літератури.