Англійська мова, 5 клас. Тема «Щоденні справи»

(матеріали до уроків надано вчителем англійської мови Кушляк В.В.)

 1. Заучування лексики. Завдання: З’єднайте  малюнки з словами, які ви почули. Match the pictures to the phrases (перейти до вправи). 

2. Уважно подивіться та прослухайте дане відео (для подальшого навчання)

 

3. Розвиток мовних навичок. Тренування у вживання прийменників часу. Завдання: З’єднай прийменники часу з словами та виразами (виконати вправу).

4. Розвиток навичок розуміння мови на слух. Завдання: прослухайте текст та позначте правдиві і неправдиві речення у завдання “Steve’s Day”

5. Перевірка розуміння мови на слух. Завдання: Це речення до прослуханого тексту. Позначте, які серед них правдиві і неправдиві.

Steve’s Day

Mark false (F) and true (T) sentences

 1. Steve is from Great Britain.
 2. He doesn’t like to brush his teeth.
 3. Steve’s mother makes his bed.
 4. He has lessons in the morning and in the afternoon.
 5. Steve gets home from school and has lunch.
 6. He plays football every day.
 7. The boy isn’t crazy about watching TV.

Додаткові вправи для відпрацювання вживання в мовленні простого теперішнього часу та утворення питальних речень.

Daily Routine – Щоденні справи

І. Читай, перекладай і запам’ятовуй, як розповідати про свої щоденні справи.

 1. I get up at seven o’clock on weekdays в робочі дні
 2. I make my bed every day. щодня
 3. I get dressed.
 4. I have breakfast at eight .
 5. Then I go to school at ten past eight.                   тоді
 6. I соme home at half past two.
 7. I have lunch at three o’clock.
 8. After lunch I do my homework.
 9. Then I have a rest. відпочиваю
 10. I play computer games every evening.
 11. I play chess with my father before                                   до, перед
 12. I have dinner at seven p.m.
 13. I go to the theatre at the weekend.          в суботу та неділю
 14. I go cycling in the afternoon.

 ІІ. Зверни увагу, як змінюється дієслово, коли розповідаємо про нього чи про неї (маму, брата, подругу, хлопчика чи дівчинку).

 1. Mum gets up at six o’clock on weekdays.
 2. Dad brushes his teeth.
 3. She makes her bed every day.
 4. He gets
 5. My sister has breakfast at a quarter to eight.
 6. After breakfast my brother goes to school at ten past eight.
 7. Adam comes home at half past two.
 8. Tina has lunch at three o’clock.
 9. After lunch Pete does his homework.
 10. My best friend watches TV in the evening.
 11. Tammy visits art galleries in the afternoon.  картинні галереї
 12. Pam helps her granny do the gardening.       працювати в саду
 13. My brother makes paintings and drawings.
 14. Dan collects stamps and badges . марки і значки

 ІІІ. Розкрий дужки і напиши правильну форму дієслова.

 1. Ada (get ) up at half past seven.
 2. I (like)writing poems.
 3. Nick (make) a model boat.
 4. My father (get) home from work at half past six.
 5. I (collect) matchboxes.

 

IV. Зверни увагу, як запитати про якісь дії друга, однокласника чи ще когось.

 1. Do you get up at seven o’clock on weekdays ?           Yes, I do.      
 2. Do you make your bed every day?                              Yes, I  do                 
 3. Do you have breakfast at eight ?                                     No, I don’t.
 4. Do you play computer games every morning?              No, I don’t.
 5. Do you play chess with your father before dinner?     Yes, I do.
 6. Do you go to the theatre on weekdays?                        No, I don’t.
 7. When do you get up? I get up at 7 o’clock.
 8. What do you play? I play computer games.
 9. Where do go at the weekend? I go to the theatre.

V. Зверни увагу на те, як утворюємо питання, коли питаємо про когось. Знайди, чим відрізняються такі питання від питань у вправі 4.  

 1. Does Dan collect badges? Yes, he
 2. Does Pam help her granny do the gardening? Yes, she does.
 3. Does your brother make model boats? No, he doesn’t.
 4. Does Tammy visit museums? No, she doesn’t.
 5. Does your friend watch TV in the evening? Yes, he does.
 6. Does your grandfather live in Khmelnytskyi? No, he doesn’t.
 7. What does your brother make? He makes
 8. When does your friend watch TV? She watches TV in the evening.
 9. Where does your grandfather live? He lives in the village. 

VI. Якщо хочемо заперечити, сказати, що не робимо чогось, вживаємо dont чи doesnt.

 1. I don’t get up at six o’clock.
 2. I don’t collect matchboxes.                     коробки з сірників
 3. I don’t go to art galleries on weekdays.
 4. I don’t make bird houses.                        шпаківні
 5. I dont watch stars.                                    спостерігати за зірками
 6. I dont write a diary.                                  щоденник                 

VII. Порівняй ці дві групи заперечних речень.

 1. Dan doesnt collect posters.
 2. Tina doesnt play the piano.
 3. Tim doesn’t like cooking.
 4. Ann doesn’t go dancing.
 5. My granny doesn’t do the gardening.

7. Тренування в утворенні  загальних запитань в простому теперішньому часі. Завдання: Виберіть DO чи DOES , щоб утворити питання (виконати вправу).

8. Розвиток навичок вживання лексики в реченнях , аудіювання та навичок письма. Завдання: Послухайте і наберіть ті речення про щоденні дії, які ви почули (виконати вправу).