Біологія, 9 клас, теми 7-8

Перейти до теми 6                                                        Перейти до теми 9

Комплект електронних наочностей для уроків біології у 9 класі.

Проект вчителя біології Чайковської С.Ю., вчителя інформатики Кравчук Г.Т. та учнів 9-Б класу.

Тема 7. Біорізноманіття

45. Основи еволюційної філогенії та систематики

 

Автор проекту Лемешев Денис

46. Неклітинні форми життя – віруси. Прокаріоти

 

Автор проекту Лемешев Денис

47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини. Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя

 

Автор проекту Мельник Богдан

 

Автор проекту Мельник Богдан

49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

 

Автор проекту Пулим Наталія

50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори

 

Автор проекту Пулим Наталія

51. Стабільність екосистем і причини її порушення

 

Автор проекту Розгон Ілля

52. Біосфера як цілісна система

 

Автор проекту Розгон Ілля

53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

 

Автор проекту Романець Віталій