Інформатика, 10 клас (базовий модуль)

Перейти до опрацювання навчальних комп’ютерних презентацій до теми 1 (кликнути тут)

Відпрацювавши теоретичний матеріал, виконайте тести (кликнути тут)

Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого розширений вибірковим модулем. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні  Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Теми курсу
 
Тема 2. Моделі і моделювання.
Тема 5. Мультимедійні та гіпертекстові документи