Природознавство, 5 клас

Завдання учням 5-х кдасів від вчителя Святушенко О.Л.

Тема: “Організм та його властивості. Клітинна будова організмів”

Запитання на закріплення теми: «Організм та його властивості. Клітинна будова організмів.» Параграф 33.

Наприклад:

 1. Які властивості організмів ? (Відповідь: живлення, дихання, розмноження, подразливість, ріст, розвиток)
 2. Як називається процес поглинання і засвоєння організмів речовин їжі? (………..)
 3. Як називається процес, який відбувається за участю кисню? (………..)
 4. Найменші частини, з яких побудовані організми? (……….)
 5. Яку будову мають усі організми? (………..)
 6. Роздивитися клітини можна за допомогою приладу? (…………)
 7. Назвіть основні частини клітини? (………… , ………. , ……….. )
 8. Як називають організми, які складаються лише з однієї клітини? ( ………. )
 9. Тіло більшості живих організмів складається з величезної кількості клітин. Як називають такі організми? (………………..)
 10. Про які властивості організмів ідеться в таких реченнях:

А) З маленького жолудя виріс могутній дуб?  (………….. )

Б) Вовк полює на зайця?  (………..)

В) У ставку пливе карась?  (………… )

 

Тема: « Різноманітність організмів. Рослини»

Опрацюйте параграф 34

Прочитайте пункт параграфу « Хто такі рослини» і дайте відповідь на запитання:

Якими ознаками відрізняють рослини від інших живих організмів?

Прочитайте пункт « Різноманітність рослин» і виконайте завдання « Обєднайте рослини з наведеного переліку на групи, про які йшлося в параграфі:  пшениця, ліщина, клен, блекота чорна, валеріана, конвалія, верба, блекота, капуста, троянда, бузок, хламідомонада, водорість спірогіра, чемериця біла, шавлія, кріп, смородина, фіалка, груша , папороть, мох.

Напишіть в робочий зошит конспект «Будова рослини»:

До основних органів належить: корінь,пагін, квітка, плід.

КОРІНЬ – підземний орган рослини. Закріплює рослину в грунті, поглинає з нього воду з неорганічними речовинами. У ньому відкладаються поживні речовини, різний вигляд.

ПАГІН – орган, який складається із стебла, листків, квітки.

СТЕБЛО – орган, який слугує опорою рослини, по ньому рухають поживні речовини до листків та квітки.

ЛИСТОК – бічний орган, що забезпечує утворення органічних речовин і кисню.

КВІТКА – бічний орган рослини, який виконує  функції розмноження.

БРУНЬКА – зачатковий пагін, який знаходиться у стані відносного спокою.

ПЛІД – видозмінена в результаті запліднення квітки.

Розгляньте зображення куща суниці.

Перегляньте відеопрезентацію та дайте відповідь на запитання, вставляючи пропущені слова.

 

Питання до презентації:

 1. Живуть тільки у воді – морській та прісній (……….. )
 2. Серед водоростей виділяють: жовто – зелені, ………. , бурі та ………. .
 3. Ламінарія, фукус – це ……… водорості.
 4. Зелені водорості – це ……… , ………. .
 5. Відсутній корінь, спори утворюються в коробочках на верхівках стебел – це …….. .
 6. В мохів відсутні …….. , тому й немає плодів з насінням.
 7. У хвощів є корінь і спори утворюються у ………. на верхівках …….. .
 8. Спори утворюються у коричневих горбочках на нижньому боці листків у …….. .
 9. Листки схожі на голки, насіння утворюється в шишках – це …….. .
 10. Хвойні дерева – це …….. , ………. , ………. , ……… , ………. , ……… , ……. .
 11. Квіткові рослини – є корінь, ……, листки, ……. , плоди з насінням.
 12. Квіткові рослини: – ……… : яблуня, липа.

                                      – кущі : …….. , ………. .

                                      – трав’янисті рослини : ……… , …….. , ……… .

Гра « Доміно» « Рослинні символи України»

Прочитайте уважно та складіть слова.

Кали                    вінок

Бар                       на

Воло                    ба

Соня                    шки

Вер                      шник

Виш                    ва

Чорно                 сток

Маль                   ня

Рома                    бривці

Люби                   шка

Перегляньте навчальний фільм «Значення рослин».

 

Після перегляду в робочому зошиті напишіть «значення рослин»

Наприклад : – мають лікувальні властивості;

                      –  захищають від вітрової та водної ерозії;

                     –  ………………… . і так 12 значень