Профільна інформатика 10. Тема 6

Перейти до теми 5 (кликніть тут)

Опрацювати теоретичний матеріал навчальних презентацій, виконати опорні задачі та практичні завдання.

Тема 6. Класи, об’єкти, наслідування 

6.1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

 

6.2. СТВОРЕННЯ КЛАСІВ І ОБ’ЄКТІВ 

 

6.3. КОНСТРУКТОР КЛАСУ 

 

6.4. НАСЛІДУВАННЯ