Профільна інформатика, 10

Перейти до теми 2 (кликніть тут)

Вивчаємо інформатику (профільний рівень) за підручником Руденко В.Д.

З-за відсутності підручників, пропоную опрацьовувати навчальний матеріал за демо-версією навчального посібника для 10 класу (перейти до посібника Руденко В.Д.), опорними конспектами електронного посібника Інформатика 10 клас (перейти на сайт) чи переглянувши навчальні презентації до уроків, які створені відповідно до посібника (на даній сторінці сайту)

РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ
 

Тема 1. Структура і способи виконання проектів мовою Python
1.1. Класифікація і складові мов програмування

КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАДОВІ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ 

Запитання для перевірки знань

 1. Що таке мова програмування?
 2. Які мови називають машинно-орієнтованими?
 3. Які мови називають мовами програмування високого рівня?
 4. За якими ознаками класифікують мови програмування?
 5. Як класифікуються мови програмування за орієнтацією на клас задач?
 6. Як класифікуються мови програмування за принципами програмування?
 7. Чому виникла потреба в об’єктно-орієнтованому програмуванні?
 8. Назвіть основні складові мов програмування.
 9. Поясніть на прикладах сутність синтаксису мови програмування.

Виконати тест

 

ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ  

Підготуйте відповіді на запитання

 1. Для чого призначено середовища програмування?
 2. Назвіть складові середовища програмування.
 3. Які функції виконує редактор тексту?
 4. Поясніть сутність інтерпретації програм.
 5. Які переваги і недоліки мають компілятори й інтерпретатори програм?
 6. Для чого призначено редактор зв’язку?
 7. Які основні дії виконуються у процесі налагодження програм?
 8. Назвіть сучасні інтегровані середовища програмування.
 9. Що називають об’єктним кодом?
 10. Які особливості мають середовища об’єктноорієнтованого програмування?
 11. Для чого застосовують байт-код?
 12. Які переваги мають інтегровані середовища програмування?

Виконати тест

 ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ МОВИ PYTHON І СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

 

Підготувати відповіді на запитання

 1. Якими операційними системами підтримується мова Python?
 2. Яке розширення мають файли програм, які створено в консольному режимі?
 3. Назвіть основні переваги мови Python.
 4. Який тип трансляції застосовується у Python?
 5. Із якими мовами може інтегруватися мова Python?
 6. Що називають динамічною типізацією даних?
 7. Поясніть структуру проекту мовою Python.
 8. Яку структуру може мати модуль мовою Python?

 РЕЖИМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ В СЕРЕДОВИЩІ IDLE

 

Підготувати відповіді на запитання

 1. Для чого застосовується коментар у програмному коді?
 2. Яке позначення має знак запрошення в інтерактивному режимі?
 3. Як завершується робота інтерпретатора в інтерактивному режимі?
 4. Які переваги має інтерактивний режим виконання програмного коду?
 5. Як можна запустити інтерактивний режим інтерпретатора IDLE?
 6. Поясніть сутність інтерактивного режиму.
 7. Як правильно увести декілька команд в одному рядку?
 8. Як оформлюється блок команд у мові Python?

Завдання для самостійного виконання

 1. Запустіть інтерактивний режим роботи IDLE за допомогою командного рядка ОС Windows.
 2. Запустіть інтерактивний режим інтерпретатора IDLE з головного вікна середовища програмування IDLE.
 3. Розробіть і виконайте програмний код в інтерактивному режимі, який виводить на екран два речення:  а) У мові Python застосовується байт-код; б) Python забезпечує високу компактність і наочність програмного коду.
 4. Розробіть і виконайте програмний код, який в інтерактивному режимі виводить таке повідомлення: ’’Python підтримує процедурні і об’єктно-орієнтовні методи програмування’’.
 5. Розробіть і виконайте програмний код в інтерактивному режимі для виведення повідомлення: ’’Python має високий рейтинг’’ із використанням коментаря.
 6. Обчисліть значення виразу p = 123/4 + 45*3 – 66*(3+87) в інтерактивному режимі.

ВИКОНАННЯ ФАЙЛІВ ПРОГРАМНОГО КОДУ 

 

Завдання для самостійного опрацювання

 1. Складіть програму для обчислення значення виразу 2.3+106*4 і збережіть її у файлі з іменем f_01. Виконайте програму і переконайтеся, що отриманий результат є правильним.
 2. Завантажте середовище IDLE, викличте створену у пункті 1 програму з файла f_01, замініть у програмі операцію множення числа 106 на 4 на операцію ділення. Збережіть програму у тому самому файлі. Виконайте програму і переконайтеся, що отриманий результат є правильним.
 3. У коло радіусом r вписано правильний трикутник. Розробіть програму визначення площі кола, яку не зайнято трикутником. Збережіть програму у файлі f_03. Виконайте програму та доведіть, що вона функціонує правильно.
 4. У правильний трикутник зі стороною а вписано коло. Розробіть програму визначення площі трикутника, яку не зайнято колом. Збережіть програму у файлі f_04. Виконайте програму та доведіть, що вона функціонує правильно. 
 5. Знайдіть в Інтернеті відстань по шосе між містами Хмельницький і Вінниця. Розробіть проект визначення орієнтовного часу прибуття автобуса до Вінниці, який починає рух із Хмельницького о 8.30.
 6. Врахуйте відомості в Інтернеті про найнижчу і найвищу температуру в Києві у лютому. Розробіть проект визначення різниці між цими показниками.