Хімія, 8 клас. ч.3

Назад

Виконання завдань різного рівня складності

 

Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів

 

Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ

 

Поняття про кислоти

 

Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів

 

Поняття про солі

 

Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції

 

Загальні фізичні властивості оксидів

 

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

 

Хімічні властивості основ

 

Загальні способи добування неорганічних речовин

 

Генетичні зв’язки між простими речовинами й основними класами неорганічних сполук

 

Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

 

Експериментальні задачі. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

 

Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів.

 

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

 

Поширеність у природі й використання солей

 

Виконання комбінованих завдань