Інтерактивні вправи з англійської мови 5 клас

Шановні учні 5-х класів!

Пропонуємо виконати авторські вправи вчителя англійської мови Маланчій В.О.

1. Read the postcards and look at the information below. Guess where these people are. Discuss in a group (Прочитайте листівки і подивитися на інформацію нижче. Вгадайте, де ці люди. Обговоріть в групі)

2.  Read the text. Fill in the missing words (Читай текст. Заповніть пропущені слова).

3. Find ten words connected with the weather (Знайти десять слів, пов’язаних з погодою). 

4. Match the pictures with their definitions (співставити малюнки з їх назвами). 

5. Обрати правильне допоміжне дієслово do / does. 

Завдання для 5 класу для вправляння у вживанні теперішнього неозначеного та минулого неозначеного часів. Розкрий дужки, постав дієслово у потрібному часі.

Вправи для перевірки знань минулих форм неправильних дієслів. Впиши слова на місце пропусків.

Вправа для перевірки знань минулих форм неправильних дієслів. Впиши слова на місце пропусків. Вправа на вивчення нових лексичних одиниць з теми «Одяг». Натисни на картку зі словом, послухай. З’єднай картку з відповідним малюнком.

Розкрий дужки, ставлячи дієслова у теперішньому неозначеному або минулому неозначеному часі. Прочитай речення. Обери слова на місце пропусків серед запропонованих варіантів.