Англійська, 6 клас

Покрокова інструкція “Як надсилати виконані завдання вчителю”

Завдання  для самостійного опрацювання від вчителя Кушляк В.В.

  1. Подивіться відео «Present Simple1» та “Present Simple 2” пригадайте, як утворюється теперішній простий час.
  2. Подивіться відео «Прийменники» та пригадайте їх.
  3. Подивіться відео «Питання в теперішньому простому часі» та виконайте вправу.
  4. Подивіться відео про утворення питань та напишіть питання.
Present Simple1
Present Simple 2
Прийменники
Питання в теперішньому простому часі

Make up questions.

  1. Mark has a shower in the morning.
  2. We stay at school until 3 o’clock.
  3. He practices football three times a week.
  4. They watch TV every day.
  5. I often write dictations.
  6. Debbie and John work together.