Превентивне виховання

02.10.2023 лист Untitled. QR

НАКАЗ

Про затвердження плану заходів щодо правовиховної та правопросвітницької  роботи

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи

В школі створено систему, яка дає змогу здійснювати, у певній мірі, виховання учнів:

Первинна профілактика : контроль та аналіз відвідування учнями школи:

 • контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналі, контроль ведеться черговим адміністратором та черговим вчителем, дані заносяться в журнал щоденно. Відвідування учнів аналізується класними керівниками, в кінці кожного семестру видаються аналітичні накази щодо відвідування учнями класів школи.
 • розроблені Єдині вимоги щодо правил поведінки учнів, дотримання норм та правил поведінки в соціумі, дотримання норм поведінки у школі  вивчаються на годинах класного керівника
 • проводяться по класах на виховних годинах цикл бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика: робота Координаційної ради, банки даних

 • створено Координаційну раду школи по профілактиці правопорушень,  яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний та позаурочний час, на розгляд Ради виносяться питання, пов’язані з девіантною поведінкою учнів;
 • протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку, складено банк даний учнів, які потребують психолого-педагогічного супроводу. За кожним учнем закріплені громадські наставники (класний керівник, психолог, соціальний педагог).

Класними керівниками школи спільно з психологом складено психолого-педагогічні характеристики учнів, в яких виявлені поведінкові та психологічні проблеми, заведена індивідуальна картка з відомостями:

 • загальні відомості про учня та його сім’ю;
 • розвиток особистості та стан здоров’я;
 • проблеми навчання та виховання;
 • індивідуально-психологічні особливості особистості, риси характеру, тип темпераменту, виявлення здібностей;
 • ознаки педагогічної запущеності;
 • відношення до виховних заходів;
 • навчання та рівень сформованості умінь та навичок;
 • роль учня в колективі;
 • фіксуються зміни в характері і поведінці дитини;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками класними керівниками, психологом).

З метою профілактики протиправної поведінки протягом року:

 • відбувалися зустрічі з юристами, представниками служби у справах дітей, представниками кримінальної поліції, кримінальної патрульної служби;
 • проводилися Тижні правових знань (жовтень, грудень);
 • Тиждень Доброти та Толерантності (листопад);
 • Акція «10 Днів без насилля»;
 • класні керівники проводять тематичні виховні години на правову тематику;
 • у квітні місяці тривав місячник здорового способу життя, в рамках якого відбулися зустрічі з лікарями, проводилися виховні бесіди на тематику «Здоровий спосіб життя»,

Протягом року проходили батьківські всеобучі «Родина без насилля», попередження шкідливих звичок, здоровий спосіб життя.

Залучення педагогів та батьків школи до управління її діяльністю

Протягом навчального року результативною була робота Ради школи, голова ради – Кушляк В.В.

Всі питання щодо матеріального забезпечення, навчально-виховної роботи, звернень громадськості розглядаються на засіданні ради школи, про що складаються протоколи.

Батьківські комітети школи, голови батьківських комітетів класів активно залучаються до управління навчальним закладом.

Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи відчувають постійну турботу батьків, за що висловлюють щиру вдячність.