Про забезпечення якісного навчання з використанням дистанційних технологій

Педагогічний колектив школи працює над удосконаленням технологій дистанційного навчання, організації змішаного навчання на період карантину в Україні.

 1. Наказ МОН України № 1115 від 8 вересня 2020 р.:
 2. Методичні рекомендації МОН України «Організація освітнього процесу в школах україни в умовах карантину»
 3. Порадник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями
 4.   Познайомитися із документом

26 жовтня проведено педагогічну раду на тему “Про роботу педагогічного колективу школи щодо забезпечення якісного дистанційного навчання здобувачів освіти”.

 1. Матеріали педагогічної ради:
   1. «Про роботу педагогічного колективу школи щодо забезпечення якісного дистанційного навчання здобувачів освіти». Доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Маланчій В.О.

  В обговоренні доповіді брали участь: вчитель інформатики Мотревич Л.В. «Засоби та інструменти дистанційного навчання», вчитель математики Нагурнік Л.О. «Змішані форми навчання математики», асистент вчителя Торяник О.О. «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами».

Свій  досвід роботи презентувала вчитель математики Нагурнік Л.О.  і залучила колег до обговорення її методичного інтерактивного посібника “Змішані форми навчання математики”. Читати посібник

Про дистанційну форму навчання як сучасну освітню технології можна прочитати у методичному посібнику вчителя інформатики Кравчук Г.Т. Читати посібник

Відгуки від батьків  та педагогів про організацію дистанційного навчання (опитування проведено у вересні та жовтні 2020 р.) Познайомитися

Поради у корисних посиланнях педагогам, батькам, учням

 1. Навчання вдома: практичні поради для вчителів від психологині Світлани Ройз/ https://nus.org.ua/articles/navchannyavdomapraktychniporadydlyavchytelivvidpsyhologynisvitlanyrojz/
 2.  Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція/ https://nus.org.ua/articles/yaktehnichnoorganizuvatydystantsijnenavchannyapokrokovainstruktsiya/
 3.  35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ/ https://nus.org.ua/articles/30-instrumentvdlyadystantsijnogonavchannyadobirkanush/
 4.  Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для вчителів/ https://nus.org.ua/articles/praktykytapidhodydodystantsijnogonavchannyarekomendatsiyidlyavchyteliv/
 5.  Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання/ https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/
 6. Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція/ https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/
 7. Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання/ https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya
 8. Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні.  https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/
 9. Як розробити дистанційний урок для 1-2 класів — інструкція від учительки/ https://nus.org.ua/articles/yakrozrobytydystantsijnyjurokdlya-1-2-klasivinstruktsiyavidvchytelky/
 10. Дистанційне навчання в 3-4 класах: інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками/ https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3-4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-zbatkamy/
 11. 10 лайфхаків для вчителів і порада батькам – вчителька математики про дистанційне навчання/ https://nus.org.ua/articles/10-lajfhakiv-dlya-vchyteliv-iporada-batkam-vchytelka-matematyky-pro-dystantsijnenavchannya/
 12. Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП. Досвід учителів/ https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/
 13. Дистанційне навчання: як зацікавити учнів — поради від учительки/ https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/
 14. Освіта після пандемії. Тренди майбутнього шкільної освіти/ https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna-2-trendy-majbutnogo-shkilnoyi-osvity/