Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 8 Хмельницької міської ради» (по вул. Якова Гальчевського, 34)

Новим Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII заклади освіти мають: формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу.

Відкриту інформацію й документи Ліцей № 8 розміщує на своєму офіційному веб-сайті. 

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності. Сертифікати про акредитацію освітніх програм. Свідоцтво про атестацію закладу

Розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцей № 8 м. Хмельницького від 28.12.2020 р. (переглянути документ)

3.Структура та органи управління закладом освіти

4.Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. ліцею № 8 м. Хмельницького (переглянути документ)
5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (переглянути документ)

6. Території обслуговування закріплені за ліцеєм №8 м. Хмельницького
комунальної форми власності Хмельницької міської ради (переглянути документ)

7.Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (переглянути документ)
8.Про чисельність контингенту учнів школи (переглянути документ)
9.Мова освітнього процесу у школі – українська. В окремих класах ліцею поглиблено вивчається іноземна філологія (англійська мова, німецька мова)
10.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (оговорені в Статуті школи). Наявність вакантних посад:

  • Вчитель інформатики (23 год)
  • асистент вчителя (2 ставки)

11.Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2023-2024 н.р.

12.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти. Річний звіт про діяльність закладу освіти

Частина 1

13. Звіти про фінанси

Звіт про власний капітал за 2022 рік (переглянути документ)

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за 2022 рік (переглянути документ)

Примітки до річної фінансової звітності 2022 рік (переглянути документ)

Баланс на 01.01.2023 (переглянути документ)

Звіт про власний капітал за 2021 рік (переглянути документ)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (переглянути документ)

Примітки до річної фінансової звітності 2021 рік (переглянути документ)

Баланс (фінанси) за І квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 р. (переглянути документ)

Баланс (фінанси) за ІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Баланс (фінанси) за ІІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Придбання матеріалів та кошти 2020 (переглянути документ)

14. Фінансова документація на 2022 рік

Баланс на 01.01.2022 (переглянути документ)

Кошторис на 2022 рік (переглянути документ)

15.Правила прийому у заклад (прописані в статуті школи) (переглянути умови)
16.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами в школі відповідають вимогам: в приміщеннях ліцею І ступеня побудовано пандус, поручні вздовж стін; в ліцеї ІІ-ІІІ ступенів побудовано пандус, ліфт, поручні. Для дітей з ООП створено кімнати для денного перебування, кімната релаксації, кімнати гігієни, реабілітації, кабінети ЛФК тощо. Ліцей надає транспортні послуги для дітей з ООП (мікроавтобус згідно графіку привозить до школи та відвозить учнів додому).

Обладнано кімнати для денного перебування дітей з ООП

Обладнано кабінет для фізичної реабілітації

З урахуванням потреб дітей з ООП переобладнано кабінет трудового навчання (майстерня)

З урахуванням особливостей дітей з ООП переобладнано кімнати гігієни, туалетні кімнати

17.Перелік додаткових освітніх та інших послуг. Структура освітніх послуг, які надаються ліцеєм дітям з особливими освітніми потребами

18.Режим роботи ліцею (тривалість уроків, поділ навчального року на семестри, організація харчування учнів) (переглянути документ):
Навчальні заняття в 2023 – 2024 навчальному році організовується за семестровою системою:
1 семестр: з 1 вересня 2023 р. по 22 грудня 2023 р.
2 семестр: з 8 січня 2024 р. по 31 травня 2024 р.
Протягом навчального року для учнів школи проводяться канікули орієнтовно:
Осінні: з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 р.
Зимові: з 23 грудня 2023 р. по 07 січня 2024 р.
Весняні: з 25 березня по 31 березня 2024 р.
Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій для 5 – 11 класів визначено на засіданні педагогічної ради протягом навчального року згідно календарного планування. Для учнів 1 – 2 класів протягом 5 днів в кінці навчального року, для учнів 3 – 4 класів упродовж 10 днів – пошуково-дослідницька.
Тривалість уроків: у 1 класах – 35 хвилин; 2-4 класах – 40 хвилин; 5-11 класах – 45 хвилин; малої перерви – 10 хвилин; великої перерви – 15 та 20 хвилин (у початковій школі – по 25 хвилин).
В ліцеї укомплектовано:
• 1-4 класів – 11; 320 учнів
• 5 – 9 класів – 15; 423 учнів
• 10-11 класів – 4; 113 учнів
Всього класів – 30; 859 учнів.
Із них, відповідно до нормативних документів та за рекомендаціями ІРЦ №1 у ліцеї укомплектовано 19 класів інклюзивного навчання.
Ліцей працює за 5 – денним режимом занять.


19. У 2023/2024 навчальному році в закладі освіти 28 учнів перебувають на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж). Педагогічний патронаж – 8 учнів.

Екстернат – 20 учнів.

Комунальний заклад загальної середньої освіти “Ліцей № 8 Хмельницької міської ради” у 2023/2024 навчальному році здійснює освітній процес в очній формі. Як альтернатива очній формі навчання заклад пропонує індивідуальні форми здобуття освіти: сімейне навчання, екстернат, педагогічний патронаж. Для учнів з глибокими порушеннями опорно-рухового апарату організовано здобуття освіти з використанням технологій дистанційного навчання на період дії воєнного стану.


20.У ліцеї організована допрофільна та профільна підготовка учнів (дивитись п.9). Створено 3 комп’ютерні класи із 37 ПК, інтерактивною дошкою, проекторами, тощо.

21.Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 8 Хмельницької міської ради»(положення)