Послуги логопеда та дефектолога

В штаті школи працює два логопеди та дефектолог. Їх робота спланована, складено розклад корекційних занять.

Вчитель—дефектолог проводить корекційно—розвиткові заняття з дітьми, які мають особливі освітні потреби з корекції розвитку, соціально—побутового орієнтування, орієнтування у просторі, розвитку мовлення, ритміки.

Логопедична робота з корекції порушень мовлення з дітьми із особливими освітніми потребами проводиться за такими напрямами:

 • розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
 • розвиток зорового сприймання, аналізу, зорової пам’яті;
 • формування просторових уявлень;
 • розвиток слухового сприймання, уваги, пам’яті;
 • корекція порушень моторного розвитку, особливо порушень ручної і артикуляційної моторики;
 • корекція порушень звуковимови, викривлень звукоскладової структури слова;
 • розвиток лексики (збагачення словника, уточнення значення слова, формування лексичної системності, структури, значення слова, закріплення зв’язків між словами);
 • формування морфологічної і синтаксичної системи мовлення;
 • розвиток фонематичного аналізу, синтезу;
 • формування аналізу структури речень;
 • розвиток комунікативної, пізнавальної і регулюючої функції мовлення.

У 2018 році обладнали зручні кабінети логопеда та дефектолога, що сприяє результативним заняттям із дітьми з ООП.

У кабінети логопеда придбано дошки, роздатковий та дидактичний матеріал

Доукомплектовано спеціальним обладнанням кабінет для індивідуальних занять

В школі І ступеня створено кабінет дефектолога та закуплено для нього дидактичний, роздатковий матеріал:

Графік роботи вчителя-логопеда СЗОШ № 8

Заняття проводяться в кабінеті логопеда школи І ступеня Ваховською О.О.

Понеділок 10:40-14:45
Вівторок, 10:40 – школа ІІ-ІІІ ступенів 10:40-14:45
Середа 10:40-14:45
Четвер 10:40-14:45
П’ятниця  12:40-14:10

Графік роботи вчителя-дефектолога СЗОШ № 8

Заняття проводяться в кабінеті дефектолога школи І ступеня Мартемьяновою О.Є.

Понеділок 09:00-15:00
Вівторок 13:00-16:00
Середа 11:30-15:00
Четвер 10:30-13:30
П’ятниця 12:30-15:00