Біологія, 9 клас, тема 2

Перейти до теми 1                                                             Перейти до теми 3

Комплект електронних наочностей для уроків біології у 9 класі.

Проект вчителя біології Чайковської С.Ю., вчителя інформатики Кравчук Г.Т. та учнів 9-Б класу.

Тема 2. Структура клітини

9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

 

Автор проекту марчук Влада

10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат

 

Автор проекту Духневич Денис 

11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр

12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі

 

Автор проекту Задачіна Софія

13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди

 

Автор проекту Задачіна Софія

14. Ядро: будова та функції

 

Автор проекту Коваль Анна

15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини.

 

Автор проекту Коваль Анна

Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин