Біологія, 9 клас, тема 1

Перейти до теми 2

Комплект електронних наочностей для уроків біології у 9 класі.

Проект вчителя біології Чайковської С.Ю., вчителя інформатики Кравчук Г.Т. та учнів 9-Б класу.

Вступ

1. Біологія – комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

Автор проекту Безбородих Софія

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

2. Вода, її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки

 

Автор проекту Безбородих Софія

3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи

 

4. Білки: будова та властивості

 

Автор проекту Галашевський Олександр

5. Функції білків

 

Автор проекту Духневич Денис

6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК

 

Автор проекту Духневич Денис

7. Будова, властивості та функції ДНК

 

Автор проекту Марчук Влада

8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ. Практична робота 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

Автор проекту Марчук Влада